Hledání Google
...sistem prikupljanja, tretmana i reciklaže otpada
...sistem prikupljanja, tretmana i reciklaže otpada

TEHNOLOGIJA makaza

Prerađivački centri su opremljeni hidrauličnim makazama. Makaze su namenjene za preradu i doradu blagog do teškog otpada sečenjem. Vrši se sečenje metalnih otpadaka na dužinu od 0,6 m kako bi se postigla visokspecifična težina otpada.