Hledání Google
...sistem prikupljanja, tretmana i reciklaže otpada
...sistem prikupljanja, tretmana i reciklaže otpada

TEHNOLOGIJA SEDA

Svaki prerađivački centar ima deo opreme sa tehnologijom SEDA. SEDA je objekat za ekstrakciju i odlaganje opasnog otpada iz olupina automobila i njihova priprema za dalju preradu.

U kontekstu kompleksnog integrisanog sistema koji se bavi otpadom nakon delimične obrade krajnih sirovina i njihove obrade na osnovu ekskluzivnih ugovora sa ovlašc?enim prerađivačima, kao i plasiranje ne-upotrebljivih delova koji se isporučuju ovlašćenim prerađivačima i kolektorima na osnovu ekskluzivnih ugovora .. procenat oporavka otpada, u zavisnosti od tipa vozila, iznosi 85% do 95% u zavisnosti od sadržaja obrađenog otpada. Opasan otpad se reciklira i uništava od strane ugovornih dobavljača..