Hledání Google
...sistem prikupljanja, tretmana i reciklaže otpada
...sistem prikupljanja, tretmana i reciklaže otpada

SHREDDER TEHNOLOGIJA

Finalna obrada olupina automobila , elektronskog i metalnog otpada u centru za obradu sekundarnih sirovina koju omogućava Shredder tehnologija, koja je glavna tehnologija za podršku uklanjanja otpada.

Shredder je linija velikog kapaciteta za tretman i blagi do umereni tretman starih automobila i njihovo drobljenje.