Hledání Google
...systém zberu, spracovania a recyklácie odpadu

STRATEGIJA KOMPANIJE

Krajnji cilj kompanije da se obezbedi postojanje ekonomske stabilnosti i održivog razvoja kompanije može se razumeti u okvirusledećeg cilja : -dugoročna ekonomska stabilnost i održiv rast vrednosti kompanije - postizanje značajnog udela na tržištu i stabilnog položaja na domac?em tržištu nastavljajući širenje na druga evropska tržišta , gde ovaj krajnji cilj karakteriše investicionu nameru i koji se može opisati na sledec?i način:

  • izgradnja stabilne kompanije sa dugoročnom vizijom
  • postajanje liderom na domac?em tržištu u oblasti prikupljanja i obrade metalnih otpadaka, kontinuirano širenje mreže sopstvenih kompanija.
  • pouzdan partner za metalurška postrojenja na jednoj strani, i prodajni prostor, sekundarne sirovine za preradu na drugoj strani.
  • vec?e investicije c?e biti usklađivane sa primenom proizvodnih tehnologija na trenutnom tehnološkom nivou, kako bi se omoguc?ilo korisnicima da ekonomski i efikasno proizvode kvalitetne sirovine.
  • fleksibilnost i približavanje kupcu u prikupljanju automobila namenjenih za odlaganje i ukidanje.
  • postajanje liderom u tehnološkim dostignuc?ima u obradi otpada.