Hledání Google
...sistem prikupljanja, tretmana i reciklaže otpada

O NAMA

Kompanija KOVOD a.s. Je jedna od vodećih organizacija u pripremi otpadnog metala. U okviru postojećih 30 postrojenja širom Republike Slovačke, obavlja poslove prikupljanja, skladištenja, transporta, obrade, tretmana otpada primenom savremenih tehnologija sa timom kvalifikovanih profesionalaca. Naši zaposleni imaju dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti i redovno se obučavaju u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Oslanjamo se na iskusni, obučen kadar sa višegodišnjim iskustvom u poslovanju preduzeća.

Prikupljanje otpada vrši se kupovinom od pojedinaca, kupovinom od pravnih lica kao i otkupom starog gvožđa od gazdinstava, demontiranjem proizvodnih hala i slično. Prikupljanje starog gvožđa sa lokalnih sabirnih punktova, a tamo gde kompanija KOVOD a.s. nije zastupljena, prikupljanje se obezbeđuje preko dobavljača usluga, a mi se zatim staramo o obradi otpada pokretnom opremom i transportu materijala do pogona kompanije KOVOD a.s.

Kompanija KOVOD poseduje neophodne odluke, obavezujuc?a mišljenja ovlašc?enja i druge obavezne saglasnosti u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom , što olakšava upravljanje otpadom.

Aktivnosti: upravljanje otpadom, sakupljanje fero otpada , prerada čeličnog otpada i obojenih metala metodama sortiranja, paljenja , sečenja , presovanja, kidanja ovlašc?enim za prikupljanje i obradu kao i ovlašćenim za prikupljanje elektronskog otpada, papirnog otpada, baterija i drugog otpada

Pružamo usluge u oblasti upravljanja otpadom za sve artikle otpada označene brojevima u katalogu ( u skladu sa Uredbom SR 284/ 2001 ZZ ):

  • Fero i obojeni metali
  • Stara vozila
  • Otpad iz elektronske opreme
  • Otpadni papir
  • Otpadne plastike
  • Opasan otpad