Kompanija KOVOD a.s. Je jedna od vodećih organizacija u pripremi otpadnog metala. U okviru postojećih 30 postrojenja širom Republike Slovačke, obavlja poslove prikupljanja, skladištenja, transporta, obrade, tretmana otpada primenom savremenih tehnologija sa timom kvalifikovanih profesionalaca. Naši zaposleni imaju dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti i redovno se obučavaju u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Oslanjamo se na iskusni, obučen kadar sa višegodišnjim iskustvom u poslovanju preduzeća.

Kovod a.s. nudi sledeće glavne aktivnosti:

Pružamo usluge u oblasti upravljanja otpadom za sve artikle otpada označene brojevima u katalogu ( u skladu sa Uredbom SR 284/ 2001 ZZ )

Za prikupljanje i kupovinu Prodaja
Fero i obojeni metali
Stara vozila
Reciklirani otpad gvožđa na zahtev livnica, obojenih metala, kao i drugih reciklažnih materijala
Otpad iz elektronske opreme
Otpadni papir
Otpadne plastike
Opasan otpad
PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE (Príloha č. 1 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011) TU
INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ - Ostatné TU
INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ - Kritériá TU
INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK POVINNOSTI PODĽA § 44 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ TU INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE TU