Hledání Google
...systém zberu, spracovania a recyklácie odpadu
...systém zberu, spracovania a recyklácie odpadu

TECHNOLÓGIA SEDA

Každé stredisko spracovania starých vozidiel má technické vybavenie technológie SEDA. Pre minimalizáciu nákladov a maximalizáciu efektívnosti spracovania vozidiel je najvhodnejší stacionárny systém vysúšania vozidiel s vlastným zdvihákom. Takýto systém zariadení umožňuje naraz napojiť všetky odsávacie zariadenia, ktoré odsávajú kvapaliny do stacionárnych nádrží. V porovnaní s mobilnými odsávacími zariadeniami tak odpadá individuálna manipulácia s každou nádržou a dochádza aj k úspore času vďaka vyššej kapacite nádrží. Plánované je technické vybavenie, ktoré je kapacitne stavané tak, aby bolo možné pomocou neho vysušiť a demontovať jedno vozidlo za 15 až 25 minút dvoma pracovníkmi vrátane manipulácie so starým vozidlom a predprípravy.

V rámci komplexného integrovaného systému nakladania s odpadmi sú po čiastočnom spracovaní starých vozidiel komodity vytriedené a expedované na ich zhodnotenie na základe výhradných zmlúv ich autorizovaným spracovateľom a zhodnotiteľom, ako aj nevyužiteľné časti – ktoré sú dodávané na základe výhradných zmlúv ich autorizovaným spracovateľom alebo zneškodniteľom. Percentuálna miera zhodnotenia je podľa tipu vozidla 85 až 95 % obsahu spracovávaného odpadu. Nebezpečné odpady sú zhodnocované a zneškodňované u zmluvných dodávateľov.