Hledání Google
...systém zberu, spracovania a recyklácie odpadu
...systém zberu, spracovania a recyklácie odpadu

TECHNOLÓGIA SCHREDDER

Finálne spracovanie starých vozidiel, elektronického odpadu a kovových odpadov je zabezpečované v spracovateľskom centre druhotných surovín technológiou Schredder, ktorá je hlavným a nosným zariadením spracovania odpadov.

Shredder je veľkokapacitná linka na spracovanie a úpravu ľahkého až stredne ťažkého šrotu a starých vozidiel drvením. Upravený odpad, ktorý je zdrojom sekundárnej suroviny je následne separovaný viacerými technologickými na seba nadväzujúcimi postupmi. Separačná linka zabezpečí dostatočnú čistotu a vhodnosť sekundárnej suroviny. Oddeľuje kompozitný odpad a zároveň aj čistí jednotlivé zložky komodít a materiálov od nečistôt pre následné využitie druhotnej suroviny v procese recyklácie a to v procese na seba náväzných technologických procesov tak, aby boli dodržané záväzné limity pre využitie jednotlivých vstupných materiálov. Výstupom je šrot s vysokou sypnou hmotnosťou ( 1,1 – 1,9 t/m3) a požadovanou chemickou čistotou.