Hledání Google
...systém zberu, spracovania a recyklácie odpadu
...systém zberu, spracovania a recyklácie odpadu

TECHNOLÓGIA NOŽNICA

Spracovatelská centrá sú vybavená hydraulickými nožnicami. Nožnice sú určené na spracovanie a úpravu ľahkého až ťažkého šrotu stríhaním. Stríhanim železného šrota na dlžku až 0,6m sa dosiahuje vysokej mernej hmotnosti šrotu.