Hledání Google
...systém zberu, spracovania a recyklácie odpadu

STRATÉGIA FIRMY

Vrcholovým cieľom spoločnosti je zaistenie existencie, ekonomickej stability a udržateľného rozvoja spoločnosti, pričom pod týmto cieľom možno chápať: - dlhodobú ekonomickú stabilitu a trvalý rast hodnoty spoločnosti, - dosiahnutie významného trhového podielu a stabilného postavenia na tuzemskom trhu a ďalej prenikať na ostatné európske trhy. Tento vrcholový cieľ charakterizuje aj investičný zámer, ktorého ciele možno špecifikovať nasledovne:

  • Vybudovať stabilnú spoločnosť s dlhodobou víziou
  • Stať sa lídrom na tuzemskom trhu v oblasti zberu a recyklácie kovového odpadu, priebežne rozširovať sieť vlastných prevádzok.
  • Byť spoľahlivým partnerom pre hutné podniky na jednej strane, a pre výrobnú a distribučnú sféru dodávajúce druhotné suroviny na spracovanie na strane druhej.
  • Väčšina investícií bude smerovať do udržania výrobných technológií spoločnosti na aktuálnej technickej úrovni, aby tak mohla pre odberateľov úsporne a efektívne produkovať suroviny vysokej kvality.
  • Flexibilnejšie a bližšie ísť v ústrety k zákazníkovi pri zbere automobilov ktoré sú určené na likvidáciu a zošrotovanie.
  • Byť lídrom technologického pokroku v oblasti spracovávania odpadu.