KOVOD a.s.

Kontaktní údaje

KOVOD a.s.
Štrková ulica 35
Žilina
010 09

Kontakt:
vedúci prevádzky: Konárik Anton
tel.: +421 041/5643064
fax.: +421 041-564-3067
e-mail: zilina@kovod.sk