KOVOD a.s.

Kontaktní údaje

KOVOD a.s.
Kračanská cesta 1251
Dunajská Streda
929 01

Kontakt:
vedúci prevádzky: Gajdošík Tomáš
mob.: +421 0911-950-733
tel.: +421 031/5515296
e-mail: ds@kovod.sk