Spoločnosť KOVOD a.s. patrí k popredným organizáciám pri recyklácií kovového odpadu. V rámci existujúcich 30 prevádzok na celom území Slovenskej republiky zabezpečuje zber, zhromažďovanie, skladovanie, prepravu, spracovanie, zhodnotenie odpadov pri využití modernej technológie s týmom kvalifikovaných odborníkov. Naši zamestnanci majú dlhoročnú prax v oblastiach pôsobnosti firmy a sú pravidelne školení v súlade so zákonom o odpadoch. Staviame na skúsených, zaškolených zamestnancoch s dlhoročnou praxou v oblastiach podnikania firmy.

Kovod a.s. ponúka tieto hlavné činnosti:

Zabezpečujeme služby v odpadovom hospodárstve všetkých katalógových čísel odpadových komodít ( podľa Vyhlášky MŽP SR 284/2001 Z.Z )

PRO ZBER: PRO PRODEJ:
Železných a neželezných kovov
Starých vozidiel
Upraveného železného šrotu podľa požiadaviek zlievarní, predaj neželezných rúd kovov
Odpadu z elektronických zariadení
Odpadového papiera
Odpadových plastov
Nebezpečných odpadov
PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE (Príloha č. 1 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011) TU
INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ - Ostatné TU
INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ - Kritériá TU
INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK POVINNOSTI PODĽA § 44 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ TU INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE TU