Hledání Google
...системы сбора, переработки и утилизации отходов
...системы сбора, переработки и утилизации отходов

ТЕХНОЛОГИЯ Ножницы

Spracovatelská centrá sú vybavená hydraulickými nožnicami. Nožnice sú určené na spracovanie a úpravu ľahkého až ťažkého šrotu stríhaním. Stríhanim železného šrota na dlžku až 0,6m sa dosiahuje vysokej mernej hmotnosti šrotu.