Compania KOVOD a.s. este una dintre cele mai importante organizații active în domeniul deșeurilor metalice. În cele 30 centrale de pe teritoriul întregii Republici Slovace asigură colectarea, concentrarea, depozitarea, transportul, prelucrarea, reevaluarea deșeurilor folosind tehnologii moderne și cu ajutorul unei echipe de experți calificați. Angajații nostri au mulți ani de practică in sectoarele în care opereaza compania și sunt recalificați in mod regular în conformitate cu legea in vigoare asupra deșeurilor. Ne bazăm pe angajați calificați cu practică de mulți ani la activ în sectoarele de competență ale companiei.

Kovod a.s. oferuje następujące główne działania:

Oferim servicii în domeniul gestiunii deșeurilor corespunzătoare la toate numerele din catalogul de materiale de deșeuri (conform Directivei Ministerului Mediului al Republicii Slovace 284/2001 Gazeta Oficială)

Pentru colectare și achiziționare Vânzare
De metale feroase și neferoase
De mașini vechi
Fier vechi modificat in baza cererilor turnatoriior, de metale neferoase și de altre materii prime secundare
De deșeuri de sisteme electronice
Deșeuri de hârtie
Deșeuri de mase plastice
De deșeuri periculoase
PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE (Príloha č. 1 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011) TU
INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ - Ostatné TU
INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ - Kritériá TU
INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK POVINNOSTI PODĽA § 44 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ TU INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE TU