Odbiór pojazdów realizuje się w oddziałach::

 • Banská Bystrica
 • Liptovský Mikuláš
 • Poprad
 • Rožňava
 • Sečovce
 • Snina
 • Trenčín
 • Žilina

Recycling pojazdów realizuje się w oddziałach::

 • Banská Bystrica
 • Poprad

Skup pojazdów używanych::

 • Banská Bystrica - Majer
 • Dunajská Streda
 • Fiľakovo
 • Komárno
 • Liptovský Mikuláš
 • Lučenec
 • Ľubotice
 • Martin
 • Nižná
 • Nové Zámky
 • Poprad
 • Prešov
 • Rimavská Sobota
 • Rožňava
 • Sečovce
 • Snina
 • Spišská Nová Ves
 • Šurany
 • Trenčín
 • Zlaté Moravce
 • Žilina
...system zbierania, przetwarzania i recyklingu odpadów
...system zbierania, przetwarzania i recyklingu odpadów

STARE POJAZDY

Spółka KOVOD a.s. jest autoryzowaną firmą złomującą pojazdy.

Warunki odbioru starych pojazdów:

Spółka KOVOD a.s. zapewnia w swoich oddziałach odbiór starego pojazdu, a następnie ekologiczną obróbkę w autoryzowanych urządzenia recyclingowych.

SPÓŁKA LEASINGOWA

 • Stary pojazd
 • Pełnomocnictwo spółki leasingowej do dysponowania pojazdem w celu jego wyrejestrowania
 • W przypadku pełnomocnictwa spółki leasingowej wystawionego na firmę, pieczęć firmowa oraz wypis z rejestru firm.
 • Dowód rejestracyjny
 • W przypadku czasowego wyrejestrowania pojazdu - potwierdzenie o czasowym wyrejestrowaniu pojazdu/
 • Osoba wyznaczona przez spółkę leasingową do dysponowania pojazdem w celu wyrejestrowania lub reprezentant statutowy albo pełnomocnik posiadający potwierdzone pełnomocnictwo i dokument tożsamości