Hledání Google
...system zbierania, przetwarzania i recyklingu odpadów

O NAS

Spółka KOVOD a.s. należy do wiodących organizacji recyclingujących odpad metalowy. W swoich 30 punktach na terenie całej Słowacji zapewniamy odbiór, magazynowanie, transport, obróbkę i ocenę odpadów stosując przy tym nowoczesne technologie oraz zatrudniając wykwalifikowany personel. Nasi pracownicy cechują się wieloletnią praktyką zgodną z działalnością firmy, a także są regularnie szkoleni w zakresie prawa. Stawiamy na doświadczonych, przeszkolonych pracowników z długoletnią praktyką w zakresie przedmiotu działalności firmy.

Odbiór odpadów wykonywany jest poprzez zakupy detaliczne od osób fizycznych, kupnem od osób prawnych oraz wykupem szrotu metalowego po likwidowanych zakładach, demontażu hal produkcyjnych itp. Kupno szrotu od lokalnych punktów zbiórki w miejscowościach, w których spółka KOVOD nie posiada swojego przedstawicielstwa jest realizowane poprzez umowy odbioru. Spółka zapewnia przy tym urządzenia mobilne do obróbki oraz transport materiału do własnych oddziałów.

Spółka KOVOD a.s. posiada wymagane zgody, certyfikaty środowiskowe, autoryzacje i inne niezbędne pozwolenia wymagane przepisami prawa, co pozwala nam na świadczenie usług gospodarowania odpadami.

Spółka działa w sferze odpadów i zbiórki odpadów metalowych, obróbki szrotu metalowego i metali kolorowych poprzez segregację, palenie, rozdzielanie, prasowanie, ciągnięcie, autoryzowany odbiór i utylizację pojazdów, autoryzowany odbiór odpadów elektronicznych, makulatury, baterii i akumulatorów oraz innych odpadów.

Świadczymy usługi w zakresie gospodarowania odpadami we wszystkich kategoriach (zgodnie z Rozp. Ministra Środowiska Republiki Słowackiej nr 284/2001):

  • metali żelaznych i nieżelaznych
  • starych pojazdów
  • urządzeń elektronicznych
  • makulatura
  • odpady z tworzyw sztucznych
  • odpadów niebezpiecznych