Spółka KOVOD a.s. należy do wiodących organizacji recyclingujących odpad metalowy. W swoich 30 punktach na terenie całej Słowacji zapewniamy odbiór, magazynowanie, transport, obróbkę i ocenę odpadów stosując przy tym nowoczesne technologie oraz zatrudniając wykwalifikowany personel. Nasi pracownicy cechują się wieloletnią praktyką zgodną z działalnością firmy, a także są regularnie szkoleni w zakresie prawa. Stawiamy na doświadczonych, przeszkolonych pracowników z długoletnią praktyką w zakresie przedmiotu działalności firmy.

Kovod a.s. oferuje następujące główne działania:

Świadczymy usługi w zakresie gospodarowania odpadami we wszystkich kategoriach (zgodnie z Rozp. Ministra Środowiska Republiki Słowackiej nr 284/2001)

Odbieranie i skup Sprzedaż
metali żelaznych i nieżelaznych
starych pojazdów
Złomu metalowego modyfikowanego zgodnie z zamówieniami odlewni, złomu nieżelaznego oraz pozostałych surowców wtórnych
urządzeń elektronicznych
makulatura
odpady z tworzyw sztucznych
odpadów niebezpiecznych
PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE (Príloha č. 1 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011) TU
INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ - Ostatné TU
INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ - Kritériá TU
INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK POVINNOSTI PODĽA § 44 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ TU INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE TU